VІІІ конгрес на КНСБ ще бъде сериозно ориентиран към използването на съвременните информационни и комуникационни технологии. Това ще ни позволи не само да ограничим използването на хартиени материали, но и чрез системата  за електронно гласуване, да оптимизираме времето за провеждане на конгресните заседания.

Системата за електронно гласуване е специализиран софтуер, чрез който делегатите на конгреса изразяват своя вот. Той ще бъде инсталиран на индивидуален таблет с активирани Потребителско име и Парола, който всеки делегат получава при започване на работната част на конгреса. По тази причина не е необходимо делегатите да извършват допълнителни настройки на устройствата. С получаването на таблетите на делегатите ще бъдат предоставени и кратки, писмени инструкции за употреба. 

Електронното гласуване ще бъде възможно единствено от конгресната зала и от устройства, предоставени на делегатите с регистриран MAC адрес. Гласуванията са защитени от други места и устройства. Процесът се управлява от Секретариата на конгреса. Началото на процедурата за гласуване става с активиране текста на проекта на решението, което се появява на екрана на таблетите. Тогава се появяват три бутона – „За”, „Против”, „Въздържал се”, на които делегатите могат да отразят своя вот. Системата автоматично следи колко процента от регистрираните устройства участват в гласуването и при достигане на пълен брой прекратява процедурата. Резултатите се публикуват на екран в залата. 

При необходимост (наличие на технически проблем) Конгресът може да вземе решение електронното гласуване да се замести с гласуване с делегатски карти и преброители в зала.

Трябва да се подчертае, че гласуването за избор на ръководство на конгреса ще се извършва не чрез електронната система, а по класическия начин – с бюлетини и изборни урни.

Таблетите ще бъдат раздавани на делегатите на 2 май по време на обедната почивка от 13.00 до 14.30. Смисълът на това предложение е да се гарантира, че устройствата ще са в работно състояние по време на конгресните заседания. Таблетите ще се получават срещу представяне на попълнени от делегатите приемателно – предавателни протоколи, с които те ще се сдобият при своята регистрация по-рано. Ще се организират достатъчно на брой пунктове на раздаване във фоайето, така че процедурата ще трае максимално кратко време.

Предварително ще се извърши инструктаж за използване на устройствата като особено внимание ще се обърне на системата за електронно гласуване. За тази цел ще бъде изготвен кратък видеоурок и ще се извърши демонстрация на системата по време на делегатските срещи в началото на м.април. В залата ще присъстват и около 80 консултанта, които ще подпомагат делегатите при работата с таблетите.